Bảng tạm tính chi phí đăng ký xe Toyota

Bảng tạm tính bên dưới được tính cho các khách hàng ở Hà Nội, cụ thể là:

  • Mức thuế trước bạ xe con ở Hà Nội là 12% x Giá niêm yết.
  • Phí đăng ký biển số ở Hà Nội là 20 triệu.

Mức thuế và phí này có thể thay đổi khi khách hàng đăng ký ở các tỉnh khác.

Phí bảo trì đường bộ trong bảng đang được tính cho khách hàng là cá nhân mua cho 30 tháng. Khách hàng có thể mua theo thời gian là 12 tháng hoặc 30 tháng (tức là mua bằng thời gian đăng kiểm). Khách hàng tự tính phí bảo trì đường bộ theo các tiêu chí dưới đây:

  • Với khách hàng là Công ty, phí bảo trì là 180k/tháng. Mua 12 tháng: 2.16 triệu. Mua 30 tháng: 5,4 triệu.
  • Với khách hàng là Cá nhân, phí bảo trì là 130k/tháng. Mua 12 tháng: 1.56 triệu. Mua 30 tháng: 3.9 triệu.

Đơn vị: triệu đồng

Dòng xe Phiên bản GNY Thuế trước bạ Biển HN BH TNDS Phí BTĐBộ TỔNG
Camry KZ 1,383 165.96 20 0.480 3.9 1,573.340
KL 1,236 148.32 20 0.480 3.9 1,408.700
KE 1,098 131.76 20 0.480 3.9 1,254.140
Corolla Altis CQ 933 111.96 20 0.480 3.9 1,069.340
CV 797 95.64 20 0.480 3.9 917.020
CG 747 89.6 20 0.480 3.9 861.020
Vios VG 622 74.64 20 0.480 3.9 721.020
VK 588 70.6 20 0.480 3.9 682.940
VE 564 67.7 20 0.480 3.9 656.060
Yaris YG 642 77.04 20 0.480 3.9 743.420
YE 592 71.04 20 0.480 3.9 687.420
Innova IV 995 119.40 20 0.870 3.9 1,139.170
IG 859 103.08 20 0.870 3.9 986.850
IE 793 95.16 20 0.870 3.9 912.930
Fortuner FV 1,308 156.96 20 0.870 3.9 1,489.730
FX 1,149 137.88 20 0.870 3.9 1,311.650
FG 981 117.72 20 0.870 3.9 1,123.490
Land Cruiser LP 2,167 260.04 20 0.870 3.9 2,451.810
LC 3,650 438 20 0.870 3.9 4,112.770
Hilux HQ 870 17.40 0.5 1.026 3.9 892.826
HG 806 16.12 0.5 1.026 3.9 827.546
HE 693 13.86 0.5 1.026 3.9 712.286
Hiace HC 1,131 22.62 0.5 1.397 3.9 1,159.417
HD 1,240 24.80 0.5 1.397 3.9 1,270.597

Bài Viết Liên Quan